BRIO (Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum)

Het BRIO werd in mei 2005 - op initiatief van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel en met de steun van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie - opgericht als consortium van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel van de Vrije Universiteit Brussel en het Studiecentrum voor Ondernemerschap van de KUBrussel/EHSAL. Het beoogt de uitbouw van een wetenschappelijk steunpunt voor onderzoek over Brussel en de Vlaamse Rand.

Het BRIO centraliseert vooral informatie betreffende de zogenaamde maatschappijwetenschappen en maakt die snel en permanent toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Literatuur, publicaties en andere bronnen van bijvoorbeeld politiek-institutionele, -juridische, -economische en -financiële, taalsociologische, sociolinguïstische, sociaalgeografische en -demografische aard, maar ook betreffende alle thema's die het Vlaamse gemeenschapsleven in Brussel aanbelangen, worden zodoende ontsloten.

De Vlaamse overheid (cel Coördinatie Brussel) subsidieert het loon van de coördinator van het BRIO.

Naar de website van BRIO

       
1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie