Brukselbinnenstebuiten

Brukselbinnenstebuiten, in 1971 ontstaan als een feitelijke vereniging, werd in 1981 omgevormd tot een vzw en is momenteel de belangrijkste Vlaamse cultuurtoeristische organisatie in Brussel.

Brukselbinnenstebuiten is een beweging voor hoofdstadscultuur die de complexiteit van Brussel toont om inzicht te kunnen ontwikkelen in de hoofdstad als maatschappelijk fenomeen en in de sociale, politieke, culturele en economische achtergronden en mechanismen hiervan. Op die manier wil Brukselbinnenstebuiten, als een blikopener naar stadsbesef, bij gebruikers, bewoners en bezoekers de angst voor de stad afzwakken of wegnemen, hun zelfvertrouwen versterken en de psychologische drempel voor stedelijkheid en hoofdstadscultuur verlagen. Aldus kunnen de betrokkenen, bevrijd van vooroordelen, de stad lezen en dat besef vervolgens toepassen op de andere omgevingen waarin ze wonen, werken, winkelen en zich ontspannen.

Brukselbinnenstebuiten draagt bij tot het vormen van bewustere, zelfstandig denkende en handelende Vlaamse en/of Europese wereldburgers die hun verantwoordelijkheid erkennen en nemen in de samenleving. Om het maatschappelijke belang van deze doelstelling niet te verengen, spreekt Brukselbinnenstebuiten een zo breed mogelijk publiek aan. De organisatie doet dat met respect voor de interculturele of multiraciale connecties en contacten en de onderlinge wisselwerking tussen de vele gebeurtenissen, ruimten en groepen binnen de hoofdstedelijkheid.

Om zijn doelstelling te realiseren organiseert Brukselbinnenstebuiten diverse stadstoers in Brussel voor groepen en individuele inschrijvers, met bus of tram of te voet. De toers zijn algemeen of thematisch en worden standaard of op maat aangeboden. Het stimuleren van de bewustwording over stad en hoofdstedelijkheid kan afgestemd worden op de aanknopingspunten van het deelnemende of beoogde publiek.

Daarnaast stelt Brukselbinnenstebuiten een aantal publicaties met o.a. uitgeschreven wandelcircuits in de binnenstad en tramritten (met achtergrondinformatie) in het Brusselse Gewest, ter beschikking van individuele gebruikers en/of groepen.

De organisatie neemt zowat 25% van de Nederlandstalige gidsbeurten in onze hoofdstad voor haar rekening. Brukselbinnenstebuiten organiseert jaarlijks 500 stadsverkenningen in groep. Het individuele aanbod bereikt ongeveer 15.000 deelnemers.

Naar de website van brukselbinnenstebuiten

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie