Brusselbrief december 2016
Brusselbrief december 2016

Het team Coördinatie Brussel van de Vlaamse overheid wenst u een geëngageerd, warm en zinvol 2017 toe.

Projectoproep ‘Young in BXL’

De Vlaamse overheid-coördinatie Brussel lanceert de projectoproep ‘Young in BXL - Straatburgerschap’ waarbij organisaties een subsidie kunnen aanvragen voor projecten die zich specifiek richten op de stedelijke jongerencultuur en sociale inclusie. Het initiatief wil inspelen op het Brusselse sociale weefsel met als doel stadsjongeren te verbinden met hun hoofdstad.

De projectoproep richt zich tot initiatieven die jongeren, op collectieve wijze, een project laten opzetten dat inspeelt op hun concrete noden op het vlak van cultuur, educatie, sport, welzijn en sociaal gebeuren. Die projecten dragen ertoe bij dat de jongeren zich ervan bewust worden dat ze, via collectieve actie en in dialoog met anderen, wensen en dromen kunnen realiseren. De projecten willen jongeren de plaats geven die hen toekomt in de hoofdstad.  

De projectvoorstellen moeten uiterlijk tegen woensdag 15 maart 2017 worden ingediend via brussel@vlaanderen.be
De toelichtingsnota en het aanvraagformulier vindt u hier  brussel.vlaanderen.be

Beetje Brussel in uw mailbox

Dit is de nieuwsbrief van het team Coördinatie Brussel. Dankzij deze Brusselbrief blijft u op de hoogte van campagnes, initiatieven en projecten die we structureel of projectmatig ondersteunen. Misschien zijn uw professionele partners ook wel geïnteresseerd in deze gratis Brusselbrief? Stuur deze nieuwsbrief door naar uw contacten als u denkt dat ze er iets aan hebben.

zie ook brussel.vlaanderen.be
1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie