Brusselbrief september 2016
Brusselbrief september 2016

Heropening Kuumba

Na de nodige renovatiewerken opent het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba op donderdag 29 september officieel haar nieuwe stek in de Matongewijk (Waverse Steenweg 78, Elsene). U kunt hier opnieuw terecht voor taalcursussen Lingala, Swahili en Nederlands, tentoonstellingen, films, debatten, danslessen, kooklessen, rondleidingen in de wijk,... De aftrap wordt gegeven met een verrassende tentoonstelling over beautysalons in Burundi.

Alle informatie op www.kuumba.be

Brussel Brost

Op donderdag 29 september vindt het grote gratis studentenstadsfeest Brussel Brost opnieuw plaats aan de Akenkaai. Br(ik trapt het academiejaar in de hoofdstad op gang met muziek, een stadsmarkt en veel meer.

Alle informatie op brusselbrost.be

Eerste UitinBrusseldag

Op zondag 2 oktober organiseert Muntpunt op de historische site van Tour & Taxis de eerste editie van de UiTinBrusseldag met gezinsvriendelijke gegidste wandelingen, fiets- en boottochten. In de voormiddag kunt u genieten van een Grote Brusselbrunch.

Alle informatie op www.uitinbrussel.be

2 (t)huizen, 1 gids

Het project “2 (t)huizen, 1 gids” van de Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties (FMDO) heeft als doel mensen met een migratieachtergrond op te leiden tot interculturele gidsen in de hoofdstad. Sinds dit najaar zijn er acht gidsen aan het werk, die vanuit hun eigen invalshoek hun relatie tot de hoofdstad schetsen.

Alle informatie op fmdo.be

Mixity

De Vlaamse overheid werkt mee aan het gemeenschapsoverschrijdende Mixity-project, gecoördineerd door visit.brussels. Het jaar 2017 staat in Brussel helemaal in het teken van diversiteit. Op vrijdag 30 september wordt de campagne afgetrapt met een groot gratis concert op de Kunstberg.

Alle informatie op visit.brussels

Onderwijs boven in de BRIO-matrix

Begin september startten bijna 45.000 leerlingen het schooljaar op Nederlandstalige schoolbanken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze week zijn ook aan de hogere onderwijsinstellingen de lessen begonnen. In vier nieuwe BRIO-matrixfiches wordt gefocust op de resultaten van recent interessant onderzoek over het Brusselse onderwijs en over de studentenhuisvesting in de hoofdstad.

Alle informatie op www.briobrussel.be

Jaarverslagen Vlaams Brusselfonds en Taalwetwijzer

Zopas werden de jaarverslagen 2015 van het Vlaams Brusselfonds en het Steunpunt Taalwetwijzer op onze website gepubliceerd. 

Alle informatie op
brussel.vlaanderen.be/jaarverslag_VBF
brussel.vlaanderen.be/Activiteitenverslag_Steunpunt_Taalwetwijzer

Taalwetweetje

Vraag: Wij verkopen ons vakantiehuis aan de Belgische kust. De kandidaat-koper is een Franstalige Brusselaar, die erop aandringt dat de notaris de akte in het Frans opstelt. Wij hebben daar geen probleem mee, maar vragen ons af dat wettelijk in orde is.

Antwoord: Volgens de Grondwet kan het vrije taalgebruik in de privé-sfeer niet aan banden worden gelegd. Particulieren kunnen dus aan een notaris vragen om de koop-verkoopakte op te stellen in een andere taal dan die van het gebied waar de woning gelegen is.

Beetje Brussel in uw mailbox

Dit is de nieuwsbrief van het team Coördinatie Brussel. Dankzij deze Brusselbrief blijft u op de hoogte van campagnes, initiatieven en projecten die we structureel of projectmatig ondersteunen. Misschien zijn uw professionele partners ook wel geïnteresseerd in deze gratis Brusselbrief? Stuur deze nieuwsbrief door naar uw contacten als u denkt dat ze er iets aan hebben.

zie ook brussel.vlaanderen.be
1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie