Medewerkers

Ann Steenwinckel (teamhoofd)

 Ann Steenwinckel

 • management
 • inclusief beleid
 • dossierbehandeling (projecten en subsidiedossiers op Vlaams Brusselfonds, ad nominatim organisaties)
 • overheidsopdrachten
 • administratief toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • leidend ambtenaar voor het Vlaams-Brusselfonds

T 02-553 56 23

E ann.steenwinckel@kb.vlaanderen.be

 

Gunter Bousset (beleidsondersteuner)

 Gunter Bousset

 • inhoudelijke beleidsondersteuning van het team
 • advies over en inhoudelijk beheer van projectsubsidieaanvragen
 • coördinatie en inhoudelijke begeleiding van communicatiecampagnes en publicaties van het team 
 • monitoring van enkele ad nominatim gesubsidieerde organisaties
 • (mede) follow-up van dossiers in het kader van de Brusselse welzijns- en gezondheidszorg
 • (mede) begeleiding van het wetenschappelijk onderzoek dat het team bestelt 

T 02-553 57 34

E gunter.bousset@kb.vlaanderen.be

 

Kassandra Bulckaert (beleidsondersteuner)

Kassandra Bulckaert

 • inhoudelijke beleidsondersteuning van het team
 • monitoring van enkele ad nominatim gesubsidieerde organisaties in de Brusselse welzijns- en gezondheidszorg en onderwijs
 • (mede) advies over projectsubsidieaanvragen
 • (mede) follow-up van de boekhouding en begroting van het Vlaams-Brusselfonds
 • (mede) begeleiding van het wetenschappelijk onderzoek dat het team bestelt 

T 02-553 58 24

E kassandra.bulckaert@kb.vlaanderen.be

 

 

Nathalie Vanhaverbeke (financieel stafmedewerker)

 Nathalie Vanhaverbeke

 • financieel-technische beleidsondersteuning van het team 
 • begroting voor het beleidsprogramma Brussel
 • boekhouding en begroting van het Vlaams-Brusselfonds
 • financieel-technisch beheer van subsidiedossiers, toelagen, dotaties en overheidsopdrachten en administratieve afhandeling van de betreffende dossiers
 • (mede)beheer van de website van het team

T 02-553 50 45

E nathalie.vanhaverbeke@kb.vlaanderen.be

 

Rudy Veirman (administratief stafmedewerker)

 Rudy Veirman

 • administratieve beleidsondersteuning van het team
 • advies over projectsubsidieaanvragen  
 • monitoring van de Vlaams-Brusselse mediapartners
 • (mede)beheer en redactie van de website van het team

T 02-553 56 35

E rudy.veirman@kb.vlaanderen.be

 

Saskia Haegeman (administratief medewerker)

 Saskia Haegeman

 • administratieve ondersteuning van het team
 • samenstelling en administratieve behandeling van de financiële dossiers voor subsidies en overheidsopdrachten
 • beheer van het algemene mailadres, adressenbestand en klassement van het team
 • beheer van het uitleensysteem voor communicatiemateriaal van het team
 • postregistratie- en bedeling (inclusief verzending van brochures) 

T 02-553 56 28

E saskia.haegeman@kb.vlaanderen.be

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie