Studio Globo

Vzw Studio Globo is een niet-gouvernementele organisatie die werd opgericht in 2003 met als doel impulsen te geven voor de ontwikkeling van een open, geïnteresseerde en respectvolle houding tegenover o.a. mensen uit andere culturen.

De organisatie werkt rond verbondenheid en solidariteit - bouwstenen voor een samenleving waarin alle mensen, verschillend maar gelijkwaardig, tot hun recht komen. Ze doet dat met een methodisch geheel van educatieve activiteiten voor kinderen, jongeren, jeugdbegeleiders, leerkrachten en volwassenen dat wordt opgezet binnen het kader van de ontwikkelingssamenwerking en de interculturele opvoeding.

Concreet gaat het om volgend aanbod :

- vormingsprogramma’s voor leerkrachten (diverse thematische vormingsmodules)

- leermiddelen voor mondiaal en intercultureel leren (voorwerpenkoffers, fotosets, lespakketten, praktische brochures, lesbrieven)

- begeleide werkvormen (workshops, inleefateliers)

 

Naast een nationaal secretariaat bestaat Studio Globo uit vijf plaatselijke afdelingen (Antwerpen, Brussel, Genk, Gent en Roeselare) waar de werking effectief wordt uitgebouwd.

De afdeling Brussel richt zich voor zijn werking hoofdzakelijk naar basis-, secundaire en hogescholen in Brussel en naar Vlaamse scholen die in Brussel een vormings- of inleefactiviteit doen. Het inhoudelijke accent ligt hier op het leren omgaan met de (rijkdom van) diversiteit.

De Raad van Bestuur van Studio Globo bestaat uit o.a. vertegenwoordigers van de drie onderwijsnetten en van verschillende partnerorganisaties uit het mondiale en interculturele vormingswerk.

Naar de website van Studio Globo

 

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie