Het Vlaams Brusselfonds

Het Vlaams Brusselfonds werd volgens artikel 65-71 van het decreet van 21 december 2001 opgericht als compensatie ten voordele van de Vlaamse Brusselaars voor de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Vlaanderen. De middelen van het fonds konden initieel worden aangewend voor initiatieven die zich prioritair richten naar inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die gebruiker zijn van instellingen die wegens hun activiteiten of hun organisatie beschouwd worden als te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Nadat het kijk- en luistergeld ook in Brussel was afgeschaft, werd het Vlaams Brusselfonds geheroriënteerd naar een impulsfonds, waarbij een brede waaier van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs werd gefinancierd. Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid en beogen de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad.

In 2018 was er een beschikbaar krediet van 6.229.000 euro (5.631.000 vermeerderd met 598.000 aan eigen inkomsten). Er werd in totaal 6.226.708,39 euro van deze middelen gereserveerd.

Voor het verlenen van investeringssubsidies via het Vlaams Brusselfonds hanteren we een richtlijnenkader.

 

Een volledig overzicht van de initiatieven gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds sinds 2003 vindt u hieronder:

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2003 

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2004

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2005 

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2006 

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2007 

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2008 

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2009 

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2010 

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2011

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2012 

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2013

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2014

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2015
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2016
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2017

Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2018

In 2019 beschikt de minister bevoegd voor Brussel over een bedrag van 6.509.000 euro (5.891.000 euro machtiging en 618.000 euro eigen inkomsten).

De jaarverslagen vind je onder de rubriek beleidsstukken Brussel

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie