Het Vlaams Brusselfonds

Het Vlaams Brusselfonds werd volgens artikel 65-71 van het decreet van 21 december 2001 opgericht als compensatie ten voordele van de Vlaamse Brusselaars voor de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Vlaanderen. De middelen van het fonds konden initieel worden aangewend voor initiatieven die zich prioritair richten naar inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die gebruiker zijn van instellingen die wegens hun activiteiten of hun organisatie beschouwd worden als te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Nadat het kijk- en luistergeld ook in Brussel was afgeschaft, werd het Vlaams Brusselfonds geheroriënteerd naar een impulsfonds, waarbij een brede waaier van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs werd gefinancierd. Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid en beogen de uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad.

In 2015 was er een beschikbaar krediet van 3.185.000 euro (2.631.000 euro machtiging vermeerderd met 554.000 euro aan eigen inkomsten). De meest in het oog springende bestedingen in 2015 waren:

- kleine onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands Brussel en de financiering van een gebouwenbeheerder;
- investeringswerken aan het Huis van het Nederlands Brussel;
- de financiering van de canon voor Muntpunt;
- investeringswerken aan Muntpunt;
- kleine herstellings- en uitbatingskosten voor Muntpunt; 

- subsidie aan de vzw Vlaams-Brusselse Media voor de externe begeleiding voor de ontwikkeling van een mediastrategie;

- subsidie aan de vzw BX Youth en het Huis van het Nederlands Brussel voor het taalproject "BX Brussels";
- subsidie aan de vzw Koninklijke Vlaamse Schouwburg voor de werking 2015.

Een volledig overzicht van de initiatieven gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds sinds 2003 vindt u hieronder:
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2003 (doc, 69kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2004 (doc, 81kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2005 (doc, 68kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2006 (doc, 90kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2007 (doc, 88kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2008 (doc, 103kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2009 (doc, 55kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2010 (doc, 82kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2011 (doc, 69kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2012 (doc, 73kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2013 (doc, 87kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2014 (doc, 111kB)
Dossiers gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds 2015 (doc, 85kB) 

In 2016 beschikt de minister bevoegd voor Brussel over een bedrag van 3.198.000 euro (2.631.000 euro machtiging en 567.000 euro eigen inkomsten).

De jaarverslagen vind je onder de rubriek beleidsstukken Brussel

vlaamse infolijn 1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie