Aanvraag- en behandelingsprocedure

Wat moet u allemaal in uw subsidieaanvraag vermelden?

Uw aanvraag omvat het gestandaardiseerd aanvraagformulier (identificatiegegevens, projectbeschrijving, projectdoelstellingen, stappenplan, projectbegroting enzovoort), het gestandaardiseerde formulier met de clausule van non-discriminatie en aanvullende documentatie (onder andere een communicatieplan).

U kunt uw subsidieaanvraag mailen naar brussel@vlaanderen.be of in tweevoud toesturen naar het onderstaande adres:

Vlaamse overheid
Afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand
Coördinatie Brussel
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
tel : 02-553 56 28 

Hoe wordt uw dossier behandeld?

Eerst kijkt de administratie na of het dossier volledig is. Indien nodig worden nog extra stukken opgevraagd. Daarna wordt een advies voorgelegd aan de minister bevoegd voor Brussel. Zodra de minister een beslissing heeft genomen, wordt u op de hoogte gebracht. Als de beslissing positief is, ontvangt u een subsidiebesluit.

Het ministerieel subsidiebesluit bepaalt de wijze van uitbetaling. De subsidie wordt volledig uitbetaald na afloop van het project en na indiening van een schuldvordering, bewijsstukken, een staat van inkomsten en uitgaven, een projectverslag, voorbeeldexemplaren van het gebruikte promotiemateriaal en (eventuele) publicaties.

Alle benodigde gestandaardiseerde formulieren kunt u hier downloaden.

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie