ADRESSEN

Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Is bevoegd voor de behandeling van klachten over de correcte toepassing van de Taalwet Bestuurszaken (taalgebruik in bestuurszaken en taalgebruik in het bedrijfsleven in Brussel en in de faciliteitengemeenten).

Warandeberg 4
1000 Brussel
Tel.: 02-518 23 50
Fax: 02-518 26 20


Vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-hoofdstad

Is bevoegd voor de behandeling van klachten over de correcte toepassing van de Taalwet Bestuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
Tel.: 02-512 85 77
Fax: 02-513 04 54
E-mail: info@vicegouverneurbru.be


Adjunct van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

Is bevoegd voor de behandeling van klachten over de correcte toepassing van de Taalwet Bestuurszaken in de randgemeenten.

Provincieplein 1
3010 Leuven
Tel.: 016-26 70 94
Fax: 016- 26 70 92
E-mail: adjunct-gouverneur@vl-brabant.be

Adjunct-arrondissementscommissaris voor Voeren

Kan de nodige maatregelen treffen voor de correcte toepassing van de Taalwet Bestuurszaken in de taalgrensgemeente Voeren.

Stationsstraat 103 A
3790 Voeren
Tel.: 04-381 07 84
Fax: 04-381 13 44

Afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie (Vlaamse overheid)

Voor klachten over de toepassing van de Vlaamse regeling van het taalgebruik in het bedrijfsleven (het Septemberdecreet)

Vlaamse overheid
Markiesstraat 1
1000 Brussel
Tel.: 02-553 44 15
Fax: 02-553 42 71
E-mail: werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten

Voor klachten over de toepassing van de federale regeling van het taalgebruik in het bedrijfsleven

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02-235 54 01
Fax: 02-235 54 04
E-mail: tsw@meta.fgov.be


Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Voor klachten over de toepassing van de Handelspraktijkenwet

WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Tel. : 32 (0) 2 277 54 84
Fax : 32 (0) 2 277 54 52
E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie