Afrekening

De subsidie wordt uitbetaald na afloop van het project en na indiening van:

  • de genummerde bewijsstukken voor het gevorderde bedrag en een overzicht van de bewijsstukken met verwijzing naar de nummering
  • een staat van inkomsten en uitgaven
  • een evaluatieverslag
  • promotiemateriaal
  • (eventuele) publicaties

De gestandaardiseerde formulieren voor de staat van inkomsten en uitgaven en het projectverslag kunt u hier downloaden.

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie