Beleidsstukken Brussel

Taskforce Brussel

Rapport 2012 van de taskforce Brussel van de Vlaamse Gemeenschap / Vlaamse Gemeenschapscommissie (pdf, 4,10 MB)Aanvullend rapport 2013 van de taskforce Brussel van de Vlaamse Gemeenschap / Vlaamse Gemeenschapscommissie (pdf, 1,95 MB)

Beleidsnota's Brussel

Beleidsnota 2014-2019 (pdf, 481 kB)Beleidsnota 2009-2014 (pdf, 302 kB)Toegankelijke Beleidsnota 2009-2014 (pdf, 302 kB) 

Beleidsbrieven Brussel

Beleidsbrief Brussel 2017 (pdf, 560 kB)

Beleidsbrief Brussel 2016 (pdf, 533 kB)

Beleidsbrief Brussel 2014 (pdf, 470 kB)Beleidsbrief Brussel 2013 (pdf, 612 kB)Beleidsbrief Brussel 2012 (pdf, 635 kB)Beleidsbrief Brussel 2011 (pdf, 301 kB)

Brussel in het Vlaamse regeerakkoord

Het Vlaamse regeerakkoord van 2014 over Brussel (pdf, 56,1 kB)Het Vlaamse regeerakkoord van 2009 over Brussel (pdf, 51,5 kB)

Begroting

begroting 2016 (excel, 34,8 kB)

Jaarverslag Vlaams Brusselfonds

jaarverslag Vlaams Brusselfonds 2016 (pdf, 1,25 MB)

Jaarverslag Vlaams Brusselfonds 2015 (pdf, 1,33 MB)Jaarverslag Vlaams Brusselfonds 2014 (pdf, 7,82 MB)Jaarverslag Vlaams Brusselfonds 2013 (pdf, 5,73 MB)Jaarverslag Vlaams Brusselfonds 2012 (pdf, 658 kB)Jaarverslag Vlaams Brusselfonds 2011 (pdf, 709 kB)Jaarverslag Vlaams Brusselfonds 2010 (pdf, 546 kB)Jaarverslag Vlaams Brusselfonds 2009 (pdf, 388 kB)

Jaarverslag Taalwetwijzer

Actviteitenverslag Taalwetwijzer 2016 (pdf, 642kB) 

Actviteitenverslag Taalwetwijzer 2014-2015 (pdf, 678 kB) Actviteitenverslag Taalwetwijzer 2013-2014 (pdf, 473 kB)Activiteitenverslag Taalwetwijzer 2009-2012 (pdf, 372 kB)Jaarverslag Taalwetwijzer 2006 (pdf, 234 kB)Jaarverslag Taalwetwijzer 2002-2003 (pdf, 123 kB)

vlaamse infolijn 1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie