Een beetje Brussel in je mailbox

U kunt zich inschrijven op onze driemaandelijkse Brusselbrief. Dankzij deze e-letter blijft u op de hoogte van campagnes, initiatieven en projecten die de cel structureel of projectmatig ondersteunt. Daarnaast vindt u telkens ook een taalwetweetje. Uiteraard houden we u ook op de hoogte van de ontwikkeling van het Muntpunt (het Vlaams Communicatiehuis Brussel op het Muntplein).

U kunt zich inschrijven via een mail naar brussel@vlaanderen.be

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie