Huis van het Nederlands Brussel

Elf jaar na hun oprichting, gaan zeven van de acht Huizen van het Nederlands op in 3 Extern Verzelfstandigde Agentschappen, waar ook de vroegere Onthaalbureaus en Integratiecentra deel van uitmaken:

• het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering

• het Gentse Agentschap In-Gent

• het Antwerpse Agentschap Atlas

Enkel het Huis van het Nederlands Brussel blijft afzonderlijk bestaan.

De drie Agentschappen en het Brusselse Huis blijven dezelfde NT2-opdracht uitvoeren. Iedereen kan er terecht voor informatie over Nederlands leren. De agentschappen en het Huis geven zelf geen les. Ze bepalen met een aantal tests welke cursus of welk traject het meest geschikt is voor iemand die Nederlands wil leren. Nadat het profiel van een kandidaat-cursist is opgemaakt, verwijzen ze hem of haar door naar de meest geschikte cursus of opleiding.

Taalbeleid, taalpromotie en oefenkansen waren lange tijd unieke opdrachten voor het Brusselse Huis. In 2015 werden dit ook structurele opdrachten voor de 3 Agentschappen. Daarnaast blijft het Brusselse Huis instaan voor de ondersteuning van lessen Nederlands als tweede taal (NT2) in de Brusselse regio.

De Vlaamse overheid (begrotingsprogramma Brussel - cel Coördinatie Brussel) verleent financiële ondersteuning voor de geïntegreerde uitbouw van het Huis van het Nederlands en voor het voeren van het taalpromotiebeleid in Brussel.

Naar de website van het Huis van het Nederlands Brussel.

 

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie