Coördinatie Brussel


Wij coördineren het hoofdstedelijke beleid van de Vlaamse overheid en versterken de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de band tussen Brussel en Vlaanderen.Slider met nieuwsitems

In de kijker

   

  Bij mededeling aan de Vlaamse Regering wordt het rapport 2018 van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel voorgesteld.

   

  In het voorjaar van 2018 schreef de Vlaamse overheid - Coördinatie Brussel een opdracht uit om een infrastructuurplan voor het Brusselse deeltijds kunstonderwijs (DKO) op te stellen. Er is immers nood aan een objectief beleidsvoorbereidend instrument waarop toekomstig beleid zich kan baseren om de infrastructurele pijnpunten van het Brusselse DKO structureel aan te pakken. Bij mededeling aan de Vlaamse Regering van 5 april 2019 wordt een stuurgroep opgericht om uitvoering te geven aan het infrastructuurplan DKO.

    

  Op vrijdag 26 oktober 2018 diende Sven Gatz, Vlaams minister bevoegd voor Brussel, zijn Beleidsbrief Brussel 2019 in bij het Vlaams Parlement. In zijn beleidsbrief overloopt de minister de realisaties van het voorbije jaar en geeft hij aan welke beleidsacties in 2019 op stapel staan.U kunt de beleidsbrief hier lezen en downloaden.

  De beleidsbrief Brussel werd op 14 november 2018 besproken in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement. Meer informatie daarover vindt u hier.

  BRUZINE is een meertalige, laagdrempelige brochure die aan pendelaars, expats, Vlamingen, Franstaligen… uitlegt wat de Vlaamse Gemeenschap in onze hoofdstad doet.

  BRUZINE kunt u hier lezen of gratis bestellen. Bezoek zeker ook de website van BRUZINE

  Het jaarverslag 2017 van het Vlaams Brusselfonds kunt u hier downloaden.  

  undefinedvlaamse infolijn 1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie