Beleidskader

Bij de federalisering van Belgïe werd een speciale oplossing uitgedokterd voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad . Omdat de politici van oordeel waren dat er geen aparte Brusselse Gemeenschap kon worden opgericht, werd beslist dat de gemeenschapsaangelegenheden (onderwijs, cultuur en welzijn en gezondheid) in Brussel tot de bevoegdheid behoren van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap en hun respectievelijke gemeenschapscommissies.

Daardoor heeft de Vlaamse Gemeenschap autonome bevoegdheden in Brussel. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering zijn met name verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van alle instellingen die zich door hun organisatie of activiteiten tot de Vlamingen richten. De bijzondere band tussen Vlaanderen en Brussel – sinds 1984 de hoofdstad van Vlaanderen – wordt ook onderstreept door de organisatie van de Vlaamse Gemeenschapsinstellingen. Zo is in het Vlaams Parlement, waarvan zes Brusselse Vlamingen deel uitmaken, een aparte commissie bevoegd voor de Brusselse problematiek. In de Vlaamse Regering is een minister bevoegd voor Brussel en bij de Vlaamse overheid werd een apart team Coördinatie Brussel opgericht die specifieke opdrachten heeft m.b.t. de hoofdstad van Vlaanderen.

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie