Taalwetgeving

Officieel gezien is Brussel een tweetalige stad (Nederlands/Frans). Dat betekent onder meer dat zowel Vlaamse als Franstalige Brusselaars er in hun eigen taal bij de openbare diensten terecht kunnen. Alhoewel dat recht wettelijk is gewaarborgd, worden de taalwetten niet altijd correct nageleefd. Het steunpunt Taalwetwijzer dat binnen het team Coördinatie Brussel werd opgericht, helpt u om het kluwen van wetten, besluiten en omzendbrieven te ontwarren en wijst u de weg naar de juiste instantie als u vragen of klachten hebt.

Naar de website van Taalwetwijzer

 

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie